O Šár[ce|čině]

O Šárčině

„Šárčino“ je osobní reflektivní digitální portfolio. Je ho třeba chápat ne jako pískoviště, na němž se snažím stavět svoje bábovičky, hrady a další počiny (a pomocí nich sebe), nýbrž jako místo, kde je prostor předvést, co za bábovičky a hrady jsem na pískovišti už postavila a o jaké další počiny jsem se pokusila – a s jakým úspěchem, co pro mě mé projekty znamenaly, co jsem se naučila a o co bych se ráda pokusila dále.

O Šárce

„Šárčino“ není jednoúčelová výstavka, organizační diář, deník ani popis činnosti v jedné oblasti mého zájmu, ale vyústění snahy podat o sobě jakousi obecnou ucelenou základní zprávu a umožnit povšechnou, pokud možno kvalitní představu, kdo jsem a odkud a kam jdu (a to i pro mě samotnou).

Proto nechť není s podivem, že je zde poznat, že jsem:

  • nadšená studentka počítačové lingvistiky, která ráda podléhá tajům lingvistiky a je ochotna malými krůčky si osvojovat rovněž technologie,
  • nadšený milovník rodného jazyka & lingvistiky, který je schopen obtěžovat okolí při každé příležitostmi sdílením jazykovými hříčkami, zajímavostmi, poskytovat korektury, editorské práce a další podobné skutky,
  • nadšená lektorka češtiny jako cizího jazyka, která ráda zprostředkovává svůj rodný jazyk dalším lidem a je oddaná zdokonalování se v této činnosti i v objevování dalších možných aktivit/přístupů,
  • nadšená čtenářka & pisatelka, která bohužel v knihovně často podléhá chuti půjčit si příliš knih a sem tam usne u čtečky,
  • člověk, který není vždy nadšený a snaží se stále učit o sobě (své radosti, smutku a myšlenkách) i o světu tak, aby se z toho zároveň nezbláznil a zároveň byl stále více co k čemu jak pro sebe, tak pro ostatní.

Šárka jako studentka

Studuji obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika na Masarykově univerzitě. Zaobírám se lingvistikou a jejím průnikem s informačními technologiemi – snažím se poznávat např. taje počítačového zpracování přirozeného jazyka nebo korpusové lingvistiky.

Bažím po zapojení se do přínosného zprostředkování (jazykové) reality jedničkám a nulám – protože vidím v technologiích pracujících s přirozenými jazyky smysl i potenciál být přínosem. Vím, že dorozumět se dnes nepotřebuje jen lidský mluvčí (s dalším lidským mluvčím), a se svým citem a láskou k jazykům, komunikaci a přenosu informací ráda přiložím ruku k tomu dílu, které v této oblasti pomáhá.

Aktuálně se zaměřuji na rozvoj svých znalostí a schopností, především programování v Pythonu.

V minulosti jsem absolvovala tříměsíční stáž v IBM, v jejímž rámci jsem se věnovala anotacím jazykových dat – přípravě krmiva pro umělou inteligenci Watson.

Šárka jako lektorka češtiny pro cizince

Jak si objednat pivo a jak se proplést spletí sedmi pádů, spoustou koncovek a zvláštností jednoho z nejflektivnějších jazyků, s tím pomáhám cizincům v Czech Courses Brno, a to od úrovně úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty.

Šárka and the Czech language, it has always been a strong combination. Czech language is the biggest personal interest, great passion and a stunning system for Šárka. She enjoys studying its structure, history, development and all forms. She likes playing on words, reading and writing. Finally, she loves observing ways people use the language and she loves helping others to acquire Czech.

Můj medailonek, více zde: https://brno.czechcourses.cz/czech_courses_team

Šárka jako čtenářka & pisatelka

Jsem milovnice knihoven, knih (včetně e-knih). Nečtu detektivky a zatím ani autobiografie, ale i to je nejspíš jen otázkou času. Také občas píšu – a je to pro mě důležitá, klíčová a také sebezáchovná a „sebeuvědomující“ činnost. Proto se zatím věnuji především neveřejným reflektivním útvarům, i když jsem již spáchala i několik úspěšnějších útvarů v literárních soutěžích.